Rödfotad skogssköldpadda

Fortplantning

Precis som hos andra arter av sköldpaddor så är det ingen omöjlighet att få ägg och ungar efter Rödfotad skogssköldpadda. Denna art kan i fångenskap lägga ägg under årets alla månader. I vilt tillstånd sker parning och äggläggning alltid i anslutning till regnperioder eller efter ett i flera dagar ihållande regn.

Det märkliga är att dom tycks vilja lägga sina ägg på ställen som är väldigt dyiga nästan ren lervälling, många uppfödare vittnar om dåligt grävda gropar för äggen, ibland har äggen nästan legat i marknivå. En annan egenhet som kan tillskrivas dessa djur är att honan urinerar på marken för att luckra upp jorden så att det blir lättare att gräva.

Honan lägger 3-6 kullar/år med intervallen 38-76 dagar, äggläggning tar 6-43 min inklusive täcknig.
Antalet ägg som läggs kan variera någonstans mellan 1 och 17 st, och väga mellan 30-50 gram och är oftast 40-45 mm i diameter,
kläckningen sker efter ca 3-4 månader. Könen på djuren bestäms av temperaturen i gropen, som bör ligga mellan 29 och ca 32,5C. Vid låga temperature så blir det hanar och honor när temperaturen kommer upp i drygt 31C och däröver.

Parningen startar med att hanen närmar sig försiktigt och signalerar med huvudet genom ryckiga rörelser i sidled, får han rätt svar så går han runt honan i cirklar på nära håll och fortsätter att signalera med huvudet. Därefter börjar han lukta på honan vid analöppningen innan han bestiger henne. Det är nu som man förstår varför hanen har en konkav buksköld som passar in till honans ryggsköld.

Eftersom dessa djur inte har något ljudspråk och på det sättet inte kan signalera till varann om att här finns jag så kan dom förmodligen genoma att lukta på avföring avgöra om det är en hane eller hona som korsat deras väg.
Är avföringen ny kan dom säkert genom att använda luktsinnet spåra en ev hona om avståndet inte är för långt.

Under parningen kommer hanen att utstöta ett grymtande ljud, detta ljud kan hanen även ge ifrån sig redan innan parningsakten då han träffar honan och signalerar med huvudet.När hanen är som mest upphetsad så dreglar han samtidigt som han utstöter grymtljuden.

Det är heller inte ovanlig att honor bestiger varandra för att inrätta en hirarkisk ordning, även då utstöter dom ett ljud men detta låter mer som ett ulkande.

Länk till parning mellan två av våra sköldpaddor  Parning